பேச்சு:நிரலாக்கம் அறிமுகம்

Page contents not supported in other languages.
விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து

தேவைப்படும் சொற்கள்[தொகு]

 • assembler - சில்லுமொழிமாற்றி
 • assembly language - சில்லுமொழி
 • Imperative - ஏவல்
 • shell script -
 • Interpreted -
 • interpreter -
 • compiled - மொழிமாற்றம்
 • compiler - மொழிமாற்றி
 • editor - தொகுப்பி

பூர்த்தியாக வேண்டிய பக்கங்கள் (முதற் கட்டம்)[தொகு]

 • நிரலாக்க மொழிகள்
 • உள்ளீடு வெளியீடு

மேலதிக பாகங்கள்[தொகு]

 • Compiler
 • How a Program gets execute
 • Memory : Stack vs Heap