முகாமைத்துவம்/நிர்வாகம்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

பொதுவாக முகமைத்துவமும் நிர்வாகமும் ஒன்றாகவே பார்க்கப்படுகின்றன. எனினும் நடைமுறையில் முகாமையும் நிர்வாகமும் வேறு வேறாகப் பிரித்தறியப்படுகின்றன.