முல்லாக் கதைகள்/முல்லாவின் சட்டை

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

ஒருநாள் முல்லா அவரது வீட்டு மாடியில் நடந்துகொண்டு இருந்தபோது கால் தடுமாறிக் கீழே விழுந்து விட்டார்."பொத்" என்று சத்தம் கேட்டதும் கீழே இருந்த அவருடைய மனைவி பயந்து போய்விட்டார்.

உடனே "என்னங்க ! அங்கே என்ன சத்தம்? " என்று கேட்டார்.

உடனே முல்லா சொன்னார்"ஒன்றுமில்லை.என் சட்டை கீழே விழுந்து விட்டது "

"என்னது ..சட்டை விழுந்த்தற்கா இவ்வளவு பெரிய் சத்தம் கேட்டது?"

"இல்லை ..இல்லை.. சட்டைக்குள் நான் இருந்ததால் இவ்வளவு சத்தம் " என்றார் முல்லா.