வடிவங்கள் - மழலையர் பதிப்பு

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

சதுரம், செவ்வகம், வட்டம், முக்கோணம்,உருளை, கூம்பு போன்றவை வடிவங்களாகும்.