வடிவமைப்புத் தோரணங்கள்/அவதானி

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

ஒரு வகுப்பின் நிலை மாறும் போது, தொடர்புடைய பிற வகுப்புக்களுக்கு அறிவித்தல் வழங்க உதவும் வடிவமைப்புத் தோரணமே அவதானி (Observer) ஆகும். இது ஒரு நடத்தைத் தோரணம் ஆகும். ஒன்றில் இருந்து பலவற்றுக்கான சார்புநிலையை (one-to-many dependency) விபரித்து, ஒன்றில் நிலை மாறும் போது சார்புள்ள வகுப்புக்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது.

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]