உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

வார்ப்புரு:Goodbook/திருக்குறள்

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து
திருக்குறள் தமிழில் உள்ள நூல்களில் மிகச் சிறந்த நூல் ஆகும். இது உலகப்பொதுமறை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. அகம், புறம் பற்றிய மதிப்பீடுகளை மிகத் தெளிவாக எடுத்து இயம்புகிறது. இந்த புத்தகத்தில் சில பகுதிகளுக்கு தெளிவுரை இல்லை. அதனை விக்கி அன்பர்கள் தொகுக்கலாம். துறவறவியல் வரை தெளிவுரை இருக்கின்றது. பிற அகராதிகளுக்கு தெளிவுரை இல்லை என்பதால் அவற்றை தொகுக்க விக்கி சமுதாயத்தை அழைக்கிறோம்.