வார்ப்புரு:Pp-template

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

This high-risk template has been protected from editing to prevent vandalism. (protection log).
தயவுசெய்து விரும்பும் மாற்றங்களை பேச்சுப்பக்கத்தில் விவாதிக்கவும் அல்லது பாதுகாப்பு விலக்க வேண்டவும். நீங்கள் {{editprotected}} பேச்சுப் பக்கத்தில் நிர்வாகியொருவரை இத்தொகுத்தலை செய்ய வேண்டவும் செய்யலாம்.


This template is not to be used as a bluff. Only use it on FULLY PROTECTED pages. Please note that only administrators can protect pages.


வார்ப்புரு:Edi
Protection templates Full Semi
Dispute: {{pp-dispute}} வார்ப்புரு:N/A
Vandalism: {{pp-vandalism}} {{pp-semi-vandalism}}
High visibility templates: {{pp-template}} {{pp-semi-template}}
User talk of blocked user: {{pp-usertalk}} {{pp-semi-usertalk}}
Spambot target: வார்ப்புரு:N/A {{pp-semi-spambot}}
Sockpuppetry: வார்ப்புரு:N/A {{pp-semi-sock}}
Generic (other protection): {{pp-protected}} {{pp-semi-protected}}
Scrutiny of the Office: {{pp-office}} வார்ப்புரு:N/A
Move protection: {{pp-move}}


"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Pp-template&oldid=5657" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது