உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

விக்கிநூல்கள்:Social sciences bookshelf

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

கண்டங்கள் ஒரு அறிமுகம்

கண்டம்

[தொகு]

கண்டம் (Continent) எனப்படுவது தொடர்ச்சியான மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பைக் குறிக்கும். பூமி ஏழு கண்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

1) ஆப்பிரிக்கா 2) ஆசியா 3) ஐரோப்பா 4) ஆஸ்திரேலியா 5) வட அமெரிக்கா 6) தென் அமெரிக்கா 7) அண்டார்டிகா

பரப்பளவும் மக்கட்தொகையும்

[தொகு]
கண்டம் பரப்பு (கிமீ²) தோராய மக்கட்தொகை
2002
மக்கட்தொகை
சதவிகிதம்
சதுர கி.மீ.க்கு
மக்களடர்த்தி
ஆப்பிரிக்க-யுரேசியா 84,360,000 5,400,000,000 86% 64.0
யுரேசியா 53,990,000 4,510,000,000 72% 83.5
ஆசியா 43,810,000 3,800,000,000 60% 86.7
அமெரிக்காக்கள் 42,330,000 886,000,000 14% 20.9
ஆப்பிரிக்கா 30,370,000 890,000,000 14% 29.3
வட அமெரிக்கா 24,490,000 515,000,000 8% 21.0
தென் அமெரிக்கா 17,840,000 371,000,000 6% 20.8
அண்டார்டிக்கா 13,720,000 1,000 0.00002% 0.00007
ஐரோப்பா 10,180,000 710,000,000 11% 69.7
ஓசியானியா 9,010,000 33,552,994 0.6% 3.7
ஆசுதிரேலியா-நியூ கினியா 8,500,000 30,000,000 0.5% 3.5
ஆசுதிரேலியா 7,600,000 21,000,000 0.3% 2.8

எல்லாக் கண்டங்களும் சேர்த்து மொத்தப் பரப்பளவு 148,647,000 ச.கி.மீ. இது உலகின் பரப்பில் ஏறத்தாழ 29.1 சதவிகிதம் ஆகும்.

"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=விக்கிநூல்கள்:Social_sciences_bookshelf&oldid=5250" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது