விலங்குகள்/காட்டு விலங்குகள்/சிங்கம்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

Lions & Lion Cubs.jpg சிங்கம், "விலங்குகளின் அரசன்" என்று அழைக்கப் படுகிறது.