உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

விலங்குகள்/காட்டு விலங்குகள்/சிங்கம்

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

சிங்கம், "விலங்குகளின் அரசன்" என்று அழைக்கப் படுகிறது.