சூரியக்குடும்பம்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

சூரியனையும் அதனைச் சுற்றியுள்ள கோள்களையும் சூரியக்குடும்பம் என அழைக்கிறோம். தற்போது சூரியக் குடும்பத்தில் எட்டு கோள்கள் உள்ளன. இக்கோள்கள் சூரியனை ஒரு நீள்வட்டப் பாதையில் சுற்றி வருகின்றன. சூரியக் குடும்பத்தின் எந்த கோளுமே தானாக ஒளியைத் தராது. சூரியனின் ஒளியையே அவை பிரதிபலிக்கின்றன.

சூரியக் குடும்பத்தில் உள்ள கோள்கள்[தொகு]

சூரியக் குடும்பத்தில் எட்டு பெரிய கோள்களும், புளூட்டோ உட்பட சில சிறிய கோள்களும் உள்ளன. கோள்களை கிரகங்கள் என்றும் கூறுவர். இவை யாவும் சூரியனை ஒரு மையமாகக்கொண்டு வெவ்வேறு நீள் வட்ட பாதைகளில் சூரியனைச்சுற்றி வலம் வருகின்றன. சூரியனிற்கு அண்மையிலிருந்து இதன் ஒழுங்கு பின் வருமாறு.

  1. புதன்
  2. வெள்ளி (சுக்கிரன்)
  3. பூமி
  4. செவ்வாய்
  5. வியாழன்
  6. சனி
  7. யுரேனஸ்
  8. நெப்டியூன்
  9. புளூட்டோ(சிறிய கோள்)

சூரியன்[தொகு]

சூரியக் குடும்பத்தின் தலைவன் சூரியன். இது ஒரு விண்மீன். சூரியன் தானாகவே ஒளிரக்கூடியது இது சூரியக் குடும்பத்தின் மையப்பகுதியில் உள்ளது .சூரியக் குடும்பத்தின் கோள்கள் எல்லாம் சூரியனைச் சுற்றியே வருகின்றன.பூமியின் நாம் பெறும் வெப்பம் மற்றும் ஒளிக்குக் காரணம் சூரியன் தான். சூரியன் பூமியிலிருந்து 15 கோடி கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.இது மிக மிகப் பெரிய வெப்பப் பந்து ஆகும் சூரியனின் ஈர்ப்பு விசையால் தான் மற்ற கோள்கள் எல்லம் ஒழுங்கான ஒரு அமைப்பில் சுற்றிவருகின்றன.

புதன்[தொகு]

சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள கோள் புதன் ஆகும். சூரியக் குடும்பத்தின் முதல் கோள். இது சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருப்பதால் 88 நாட்களில் சூரியனை ஒருமுறை சுற்றி வருகிறது.சூரியனிடமிருந்து 5.79 கோடி கி. மீ. தொலைவில் உள்ளது.இது மேற்கில் இருந்து கிழக்காகத் தன்னைத்தானே சுற்றுகிறது. இதற்கு துணைக் கோள்கள் இல்லை.

வெள்ளி[தொகு]

‎சூரியனைச் சுற்றிவரும் இரண்டாவது கோள் வெள்ளி ஆகும். இதுவானில் விடியற்காலையில் தெரியும். இக்கோள் சூரியனை 225 நாள்களில் சுற்றி வருகிறது. சூரியனிடமிருந்து 10.82 கோடி கி.மீ தொலைவில் உள்ளது. இது கிழக்கில் இருந்து மேற்காக தன்னைத்தானே சுற்றுகிறது. இதற்குத் துணைக் கோள்கள் இல்லை.

பூமி[தொகு]

சூரியக் குடும்பத்தில் மூன்றாவது கோள் பூமியாகும். உயிரினங்கள் வாழும் கோள் பூமி ஒன்றுதான். இது திடமான கோள் ஆகும். பூமியைச் சுற்றி காற்று மண்டலம் உள்ளது, அதில் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்குத் தேவையானஉயிர்காற்று(ஆக்ஸிஜன்) உள்ளது. எனவே புவியில் மனிதர்கள் மற்றும் பல உயிரினங்கள் வாழ முடிகிறது. பூமி மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கிச் சூரியனைச் சுற்றி வருகிறது. சூரியனிடமிருந்து 15 கோடி கி.மீ தொலைவில் உள்ளது. சூரியனை ஒருமுறைச் சுற்றி வர 365.24 நாள்கள் எடுத்துக்கொள்கிறது.இதுவே நமக்கு ஒரு ஆண்டு ஆகும். பூமிக்கு ஒரு துணைக் கோள் உண்டு. அதன் பெயர் சந்திரன் ஆகும்.

செவ்வாய்[தொகு]

செவ்வாய் சூரியக் குடும்பத்தின் நான்காவது கோள் ஆகும். ‎சிவப்பு நிறமுடைய கோள் எனவே செவ்வாய் எனப் பெயர் பெற்றது.இக்கோள் சூரியனைச் சுற்றி வர 687 நாள்கள் ஆகிறது. சூரியனிடமிருந்து 22.79 கோடி கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.இது திடக் கோள் ஆகும். இது மேற்கில் இருந்து கிழக்காகத் தன்னைத்தானே சுற்றுகிறது. செவ்வாய் 2 துணைகோள்களைப் பெற்றிருக்கிறது. இதில் மனிதன் வாழ்வதற்கான சூழல் இருக்கிறதா என அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகள் ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொண்டு வருகின்றன.

வியாழன்[தொகு]

புதன்

வியாழன் சூரியக் குடும்பத்தின் ஐந்தாவது கோள் ஆகும். இது ஒரு வாயுக் கோள் ஆகும். இது சூரியனை 11ஆண்டுகள் 10 மாதங்களில் சுற்றி வருகிறது. சூரியனிடமிருந்து 77.83 கோடி கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.இக்கோள் மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கிச் சுழலும். இது ஒரு பெரிய கோள் ஆகும். இக்கோளுக்கு வாயுக்களால் ஆன வளையங்கள் உண்டு. வியாழனுக்கு 63 துணைக் கோள்கள் உள்ளன.

சனி[தொகு]

புதன்

சனி ஒரு வாயுக் கோள் ஆகும். இது சூரியக் குடும்பத்தின் ஆறாவது கோள் மற்றும் இரண்டாவது பெரிய கோள் ஆகும். இதனைச் சுற்றி அழகான வளையங்கள் இருக்கும். நுண்கற்களும் தூசும் பணியும் கொண்ட தொகுதி தான் வளையம் போலத் தோற்றம் அளிக்கிறது. சனிக் கோள் சூரியனை சுற்றி வர 29 ஆண்டுகள் 5 மாதங்கள் ஆகிறது. இக்கோள் சூரியனிடமிருந்து 142.7 கோடி கி.மீ தொலைவில் உள்ளது. இது மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கிச் சுழன்று வருகிறது சனிக் கோளுக்கு 60 துணைக் கோள்கள் உள்ளன.

யுரேனஸ்[தொகு]

யுரேனஸ் சூரியக் குடும்பத்தின் ஏழாவது கோள். இது ஒரு வாயுக் கோள் ஆகும்.இது சூரியனைச் சுற்றி வர் 84 ஆண்டுகள் ஆகிறது. சூரியனிடமிருந்து 287.1 கோடி கி.மீ தொலைவில் உள்ளது. இது கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கித் தன்னை தானே சுற்றுகிறது .இக்கோளுக்கும் வாயுக்களால் ஆன வளையங்கள் உண்டு.இத்ற்கு துணைக் கோள்கள் 27 உள்ளன.

நெப்டியூன்[தொகு]

நெப்டியூன் சூரியக் குடும்பத்தின் எட்டாவது கோள் ஆகும். இது ஒரு வாயுக்கோள் ஆகும் இது சூரியனைச் சுற்றிவர 164ஆண்டு 9 மாதங்கள் ஆகிறது. இக்கோள் சூரியனிடமிருந்து 449. 7 கோடி கி.மீ தொலைவில் உள்ளது. இக்கோளைச் சுற்றி வாயு வளையங்கள் உண்டு. இது தன்னைத்தானே மேற்கிலிருந்து கிழக்காகச் சுற்றிவருகிறது. நெப்டியூனுக்கு 13 துணைக் கோள்கள் உள்ளன.

குறுங்கோள்கள்[தொகு]

புளூட்டோ. செரஸ்,ஏரிஸ், மேக்மேக், ஹவ்மீயெ என்பவை 2006 ஆம் ஆண்டிலிருந்து குறுங்கோள்கள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இவை அளவில் மிகச் சிறியவை. இவையும் சூரியனைச் சுற்றி வருகின்றன.செவ்வாய் கோளுக்கும் வியாழன் கோளுக்கும் இடையே இலட்சக்கணக்கான குறுங்கோள்கள் (ஆஸ்டிராயிட் பட்டைகள்) உள்ளன. சிறுசிறு கற்கள், பெரும்பாறைகள் முதல் 300-400 கி. மீ விட்டம் உடைய பெரும் வான்பொருள்கள் ஆகியவையே இந்தக் குறுங்கோள்கள் ஆகும். இந்திய வானவியல் அறிஞர் வைணுபாப்பு, அணுசக்தித் துறையின் தந்தை சாராபாய், கணித மேதை இராமானுஜம் ஆகியோரின் பெயரிலும் குறுங்கோள்கள் உள்ளன.

"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=சூரியக்குடும்பம்&oldid=15602" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது