செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/அத்தி

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

அத்தி மரம் ,பூக்காமலே காய்க்கும் வகையைச் சேர்ந்தது.அத்திப் பழம் உடலுக்கு மிகவும் நல்லது.இரத்தத்தை விருத்தி செய்யும். "அத்திப் பழத்தைப் புட்டுப் பார்த்தால் அத்தனையும் சொத்தை" என்று ஒரு முது மொழி உண்டு.