செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/அரச மரம்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

அரச மரம் மிகவும் உயரமாக படர்ந்து வளரும்.பூக்காமலே காய்க்கும் வகையைச் சேர்ந்தது.இதன் பழங்கள் விதை நிறைந்தவை.இவற்றை கிளிகள் விரும்பி சாப்பிடும்.அரசமரம் சலசல என ஓசை எழுப்பும்.(காற்றில் இலைகள் அசைவதால்).அரச மரத்தின் அடியில் பிள்ளையாரை வைத்து வழிபடுவார்கள்.