செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/ஒதியம்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

ஒதிய மரம் மிகவும் மென்மையானது.எனவே இதன் மரத்தை எதற்கும் பயன்படுத்த இயலாது."ஒதி பெருத்து உத்தரத்திற்கு ஆகுமா?" என்ற சொல்வழக்கு இதனை விளக்கும்.ஒதிய மரத்தின் இலைகள் மற்றும் காய்களாலும் எந்தப் பயனும் இல்லை.வேலி ஓரங்களில் இதனை வளர்க்கலாம்.