செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/மூங்கில்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மூங்கிலை மரம் என்று குறிப்பிட்டாலும் உண்மையில் இது புல் வகையைச் சேர்ந்தது.ஒரு மணி நேரத்தில் ஓர் அங்குலம் வரை வளரக் கூடியது.இதனைப் பிளந்து கூடை,தட்டி போன்றவற்றைத் தயாரிக்கிறார்கள். காகிதம் தயாரிக்கவும் இது பயன்படுகிறது.