செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/விளா

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
விளாம் பழம்
விளா மரம்