நோயாளிகளுக்கான இயன்முறைமருத்துவ மதிப்பீடு/நோயாளியை பற்றிய மதிப்பீடு

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

நோயாளியை பற்றிய மதிப்பீடு (ஆங்கிலம்:Subjective Assessment) என்பது ஒரு தனி நபரின் தொடர்ப்புடைய விவரங்கள், அளவுகள், வரலாறு, அவரின் தன்னிலை விளக்கம் ஆகியவற்றை பற்றிய மதிப்பீடு ஆகும். இதனால் அவர் உடல்நிலை பாதிப்பு எந்த துறையின் அடிப்படையில் மதிப்பீடு செய்து சரியான இயன்முறைமருத்துவம் வழங்க இயலும்.

 • பெயர்:
 • வயது:
 • பாலினம்:
 • வேலை:
 • முகவரி :
 • உள்நோயாளி எண்:
 • உள்நோயாளி எண் :
 • சேர்க்கை தேதி :
 • நோயாளி விவரம் :
 1. மது அருந்துபவரா :
 2. புகைபிடிப்பவரா :
 3. போதை பொருள் உட்கொள்பவரா :
 • மருத்துவ விவரம்:
 1. முந்தய மருத்துவ விவரம் :
 2. தற்போதைய மருத்துவ விவரம் :
 • அறுவைசிகிச்சை விவரம் :
 • குடும்ப விவரம் :
 • வேலை விவரம்:
 • உயிர்நிலை அளவுகள் :
 1. இருதய துடிப்பு :
 2. சுவாச துடிப்பு :
 3. நாடி துடிப்பு :
 4. உடல் வெப்பநிலை :
 5. உடல் பருமன் அளவு :
 6. உயரம்