மருத்துவ வினா விடைகள்/காய்ச்சல்

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

காய்ச்சல் என்பது என்ன மாதிரியான ஒரு நோய் ?[தொகு]

காய்ச்சல் என்பது ஒரு நோயே அன்று. அஃது ஓர் அறிகுறி.