மலர்கள்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக
ஒரு மலர்

மலர்கள் என்பது செடி, மரம், கொடி ஆகிய தாவர வகையின் ஒரு உறுப்பாகும். மலரை பூ என்றும் நறுவீ என்றும் அழைப்பார்கள். இவை ஒவ்வொரு தாவரத்திலும் பல்வேறு வண்ணங்களில் இருக்கும். இவற்றில் ஒரு சில மலர்களில் தேன் இருக்கும். அந்தத் தேனைக் குடிக்க வண்டுகள் வரும்.சில மலர்கள் நாற்றம்(நறுமணம்) மிகுந்தவை. சில மலர்கள் இரவிலும் சில மலர்கள் பகல் பொழுதிலும் மலரும். இரவில் மலரும் மலர்கள் பெரும்பாலும் வெண்மை நிறம் உடையனவாகவும் மணம் மிகுந்தவையாகவும் இருக்கும். ஏனெனில் இரவில் வண்டுகளுக்கு தன் இருப்பிடத்தைக் காட்டவே அவை அவ்வாறு உள்ளன. கீழே பூக்களும் அவற்றின் தமிழ் பெயர்களும் உள்ளன.

உங்களுக்குத்தெரியுமா?[தொகு]

மலருக்கு ஏழுவகை பருவங்கள் (stage) உண்டு.

 1. அரும்பு
 2. மொட்டு
 3. முகை
 4. மலர்
 5. அலர்
 6. வீ
 7. செம்மல்

மலர்கள் தாவரங்களின் இனப்பெருக்க உறுப்பு ஆகும்

அ' வரிசை[தொகு]

Ahil1.jpg
அகில்

பிறபெயர்கள்:

""

Athiral.jpg
அதிரல்

பிறபெயர்கள்:

அதிரல்

Arali Main.jpg
அரளி

பிறபெயர்கள்:

அரளி

Neerium.jpg
அரளி வகைப்பூ

பிறபெயர்கள்:

அரளி


Anicham2.jpg
அனிச்ச மலர்

பிறபெயர்கள்:

""

Anicham.jpg
அனிச்சம்

பிறபெயர்கள்:

அனிச்சம்

Aram.jpg
ஆரம்

பிறபெயர்கள்:

சந்தனமரப்பூ

Aviram.jpg
ஆவிரம்

பிறபெயர்கள்:

ஆவாரம்பூ


Aambal.jpg
அல்லி

பிறபெயர்கள்:

அல்லி

[[File: |150px|link=மலர்கள்/]]
[[மலர்கள்/|]]

பிறபெயர்கள்:

[[File: |150px|link=மலர்கள்/]]
[[மலர்கள்/|]]

பிறபெயர்கள்:

[[File: |150px|link=மலர்கள்/]]
[[மலர்கள்/|]]

பிறபெயர்கள்:


'இ' ,'ஈ' வரிசை[தொகு]

Iruvaatchi-nallirunari.jpg
இருவாட்சி

பிறபெயர்கள்:
 • இருவாட்சி
 • நள்ளிருணாறி

Eengai.jpg
ஈங்கை

பிறபெயர்கள்:

""

Transparent.png
[[மலர்கள்/{{{common 3}}}|{{{common 3}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 3}}}

Transparent.png
[[மலர்கள்/{{{common 4}}}|{{{common 4}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 4}}}


' உ','ஊ' வரிசை[தொகு]

Umaththai.jpg
ஊமத்தை

பிறபெயர்கள்:

""

Oomathai -kuukul.jpg
ஊமத்தம் பூ

பிறபெயர்கள்:

""

Uumatham poo cc nc.20.jpg
ஊமத்தம் பூ

பிறபெயர்கள்:

""

Transparent.png
[[மலர்கள்/{{{common 4}}}|{{{common 4}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 4}}}


எ' வரிசை[தொகு]

Erukkampoo.jpg
எருக்கம்பூ

பிறபெயர்கள்:

எருக்கம் பூ

Eruvai.jpg
எருவை

பிறபெயர்கள்:
 • கொறுக்கை
 • கொறுக்கச்சி

Kancanakullai.jpg
நாய்த்துளசி

பிறபெயர்கள்:
 • கஞ்சன்குல்லை

Transparent.png
[[மலர்கள்/{{{common 4}}}|{{{common 4}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 4}}}


== ==== # தலைப்பு

 1. தலைப்பு எழுத்துக்கள் ====
==

க' வரிசை[தொகு]

Transparent.png
* கரந்தை

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 1}}}

Karungkuvalai.jpg
கருங்குவளைக்கொடி

பிறபெயர்கள்:

""

Karuvilam.jpg
சங்குப்பூ

பிறபெயர்கள்:

சங்குப்பூ

Nc 20 kalyana murungai.jpg
கல்யாண முருங்கை

பிறபெயர்கள்:

கொன்றை


கா' வரிசை[தொகு]

Magnus rosendah - pogan villa.jpg
காகிதப்பூ

பிறபெயர்கள்:

""

Kaanji.gif
காஞ்சிப்பூ

பிறபெயர்கள்:

""

Kaanthal.jpg
காந்தள்

பிறபெயர்கள்:

""

Kaasaampuu.jpg
காசாம்பூ

பிறபெயர்கள்:
 • காயா


கு' வரிசை[தொகு]

Kudasam.jpg
குடசம்

பிறபெயர்கள்:

""

Gundu malligai.jpg
குண்டு மல்லிகை

பிறபெயர்கள்:

""

Kuruvam.jpg
குரவம்-குரா

பிறபெயர்கள்:

""

Kurukkatti.jpg
குருக்கத்தி

பிறபெயர்கள்:

""


Kuruntam.jpg
குருந்தம்

பிறபெயர்கள்:

""

Kuvalai.jpg
குவளை

பிறபெயர்கள்:

""

Karungkuvalai1.jpg
குவளை மலர்

பிறபெயர்கள்:

""

Kulavi.jpg
குளவி

பிறபெயர்கள்:
 • மலை மல்லிகை


Kurunji.jpg
குறிஞ்சி

பிறபெயர்கள்:
 • மலைக் குறிஞ்சி

Kurunarungkanni1.jpg
குறுநறுங்கண்ணி

பிறபெயர்கள்:

""

Kuvilam.jpg
கூவிளம்

பிறபெயர்கள்:

""

Transparent.png
[[மலர்கள்/{{{common 4}}}|{{{common 4}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 4}}}


கோ' வரிசை[தொகு]

Kongam.jpg
கோங்கம்

பிறபெயர்கள்:

""

Koodal.jpg
கோடல்

பிறபெயர்கள்:

""

Transparent.png
[[மலர்கள்/{{{common 3}}}|{{{common 3}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 3}}}

Transparent.png
[[மலர்கள்/{{{common 4}}}|{{{common 4}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 4}}}


ச' வரிசை[தொகு]

Sappotta.jpg
சப்போட்டா செடி

பிறபெயர்கள்:

""

Cintuvaram.jpg
சிந்துவிரம்

பிறபெயர்கள்:

""

Rose red.jpg
சிவப்பு ரோஜா

பிறபெயர்கள்:

""

Sirupullai1.jpg
சிறுபூளைப்பூ

பிறபெயர்கள்:

""


சி'சூ' வரிசை[தொகு]

Sirumoongil1.jpg
வேரல்

பிறபெயர்கள்:
 • சிறுமூங்கில் பூ

Sulli.jpg
சுள்ளி

பிறபெயர்கள்:

""

Sun-flower-3.jpg
சூரிய காந்தி

பிறபெயர்கள்:

""

Soorai.jpg
சூரைப் பூ

பிறபெயர்கள்:

""


செ' வரிசை[தொகு]

Karunkaali1.jpg
செங்கருங்காலி

பிறபெயர்கள்:

""

Sengoduveeri.jpg
செங்கொடுவேரி

பிறபெயர்கள்:

""

Large-beautiful-flower.jpg
செம்பருத்தி

பிறபெயர்கள்:

""

Semmal.jpg
செம்மல்

பிறபெயர்கள்:
 • சாதிப்பூ
 • பித்திகை


Serunthi.jpg
சிலந்தி

பிறபெயர்கள்:
 • செருந்தி

Seruvilai.jpg
சங்குப்பூ

பிறபெயர்கள்:
 • செருவிளை
 • காக்கணம்-

Chenbagam.jpg
செண்பகப் பூ

பிறபெயர்கள்:

""

Sanbagam.jpg
செண்பகம்

பிறபெயர்கள்:

""


ஞ' வரிசை[தொகு]

Transparent.png
[[மலர்கள்/{{{common 1}}}|{{{common 1}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 1}}}

Nyaazhal.jpg
ஞாழல் பூ

பிறபெயர்கள்:

""

Transparent.png
[[மலர்கள்/{{{common 3}}}|{{{common 3}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 3}}}

Transparent.png
[[மலர்கள்/{{{common 4}}}|{{{common 4}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 4}}}


த' வரிசை[தொகு]

Lotus-flower www.nowlix.com download free wallpapers 2.jpg
தாமரை மலர்

பிறபெயர்கள்:

""

Lotus bud.jpg
தாமரை மொட்டு

பிறபெயர்கள்:
 • தாமரை

Thaalai madal.gif
தாழம்பூ

பிறபெயர்கள்:

""

Thalavam.jpg
தளவம்

பிறபெயர்கள்:

""


Thilagam.jpg
திலகம்

பிறபெயர்கள்:

""

Thiilai.jpg
தில்லை

பிறபெயர்கள்:

""

Tumpai.jpg
தும்பை

பிறபெயர்கள்:

""

Bbay.jpg
துழாய்

பிறபெயர்கள்:

துளசி பூ


PaLai.jpg
தென்னம்பாளை

பிறபெயர்கள்:
 • தென்னை மரத்தின் பூ

Thondri.jpg
வென்காந்தள்

பிறபெயர்கள்:
 • தோண்றி

Thanakkam1.jpg
தணக்கம்

பிறபெயர்கள்:
 • தணக்கு
 • நுணா என்ற கொடி வகை

150px
தாழம்

பிறபெயர்கள்:

""


Narantam1.jpg
நாரத்தை

பிறபெயர்கள்:
 • நாரந்தம்
 • ஆரஞ்சு

Neytal.jpg
நெய்தல்

பிறபெயர்கள்:

""

Nanthiyavettai.jpg
நந்தியாவட்டை

பிறபெயர்கள்:

நந்தியாவட்டை

Naagappoo.jpg
நாகப்பூ

பிறபெயர்கள்:
 • சிறுநாகாப்பூ


ப' வரிசை[தொகு]

Parangi.jpg
பறங்கிப்பூ

பிறபெயர்கள்:
 • மஞ்சள் பூசணி

Panneer- chambaka.jpg
பன்னீர்ப்பழம்

பிறபெயர்கள்:

""

Pangar.jpg
பாங்கர்

பிறபெயர்கள்:

""

Paathiri.jpg
பாதிரிப்பூ

பிறபெயர்கள்:

""


Param.jpg
பருத்தி

பிறபெயர்கள்:
 • பாரம்

Param1.jpg
பருத்திப்பூ

பிறபெயர்கள்:
 • பாரம்

Paarijaatham-pavalamalli.jpg
பாரிஜாதம்

பிறபெயர்கள்:
 • பவளமல்லி

Paalai.jpg
பாலை

பிறபெயர்கள்:
 • வெட்பாலை


Pidavam.jpg
பிடவம்

பிறபெயர்கள்:

""

Slide64.jpg
பித்திகை

பிறபெயர்கள்:
 • செஞ்சாதிப்பூ
 • தவளம்

Piram.jpg
பீர்க்கம்பூ

பிறபெயர்கள்:
 • பீரம்

Baku (1).jpg
புன முருங்கை

பிறபெயர்கள்:

""


PuLi.jpg
புளியம்பழம்

பிறபெயர்கள்:

""

Punnaakam.jpg
புன்னாகம்

பிறபெயர்கள்:
 • குரங்கு மஞ்சணாறி

Punnai.jpg
புன்னை

பிறபெயர்கள்:

""

Pongam1.jpg
போங்கம்

பிறபெயர்கள்:
 • மஞ்சாடி மர வகை


ம' வரிசை[தொகு]

Magil1.jpg
மகிழம்பூ

பிறபெயர்கள்:
 • மணிச்சிகை
 • குன்றிமணி

Manichikai.jpg
குண்டுமணி

பிறபெயர்கள்:

""

Maravam.jpg
மரவம்

பிறபெயர்கள்:

""

Marutam.jpg
மருதம்

பிறபெயர்கள்:

""


Malligai saram.jpg
மல்லிகைச் சரம்

பிறபெயர்கள்:

""

Jasmin-p.jpg
மல்லிகைப்பூ

பிறபெயர்கள்:

""

Maampoo.jpg
மாம்பூ

பிறபெயர்கள்:

""

Drumstick.jpg
முருங்கைக்காய்

பிறபெயர்கள்:

""


Mullai.jpg
முல்லை

பிறபெயர்கள்:

""

Thumb-mullai.jpg
முல்லை

பிறபெயர்கள்:

""

Bamboo flower.jpg
மூங்கில் பூ

பிறபெயர்கள்:

""

Bamboo massflowering.jpg
மூங்கில் பூப்பு

பிறபெயர்கள்:

""


வ' வரிசை[தொகு]

Lily pad lotus flower-5.jpg
லில்லி

பிறபெயர்கள்:
 • தாமரை

Vadavanam.jpg
வடவனம்

பிறபெயர்கள்:
 • அத்தி
 • ஆல்

Vazhai.jpg
சுரபுன்னை

பிறபெயர்கள்:
 • வழை
 • வழுவு

Valli.jpg
வள்ளி

பிறபெயர்கள்:
 • கொடிவகை பூ


Vaagai.jpg
வாகை

பிறபெயர்கள்:

""

Vaadaamalli.jpg
வாடாமல்லி

பிறபெயர்கள்:

""

Vaazhai.jpg
வாழைப்பூ

பிறபெயர்கள்:

""

Vetchi.jpg
வெட்சிப்பூ

பிறபெயர்கள்:

""


Samanthi.jpg
வெண்சாமந்திப்பூ

பிறபெயர்கள்:

""

VEN THAMARAI.jpg
வெண்தாமரை

பிறபெயர்கள்:

""

Transparent.png
[[மலர்கள்/{{{common 3}}}|{{{common 3}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 3}}}

Vengkai.jpg
வேங்கை

பிறபெயர்கள்:

""


Venkai poo.jpg
வேங்கைப்பூ

பிறபெயர்கள்:

""

Transparent.png
[[மலர்கள்/{{{common 2}}}|{{{common 2}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 2}}}

Transparent.png
[[மலர்கள்/{{{common 3}}}|{{{common 3}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 3}}}

Transparent.png
[[மலர்கள்/{{{common 4}}}|{{{common 4}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 4}}}


"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=மலர்கள்&oldid=15937" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது