மென்பொருள் வழுநீக்கல்/வழு வகைகள்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
  • தொடரமைப்பு வழு
  • வள வழு
  • இயங்குதிறன் வழு
  • இயங்குசூழல் வழு
  • கணித வழு
  • ஏரண வழு
  • பல் இழையாக்க வழு
  • நேரப்படுத்தல் வழு