வண்ணங்கள்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
வண்ணங்கள்
வண்ணமற்றவை
Solid red.svg Solid pink.svg Solid orange.svg Solid yellow.svg Solid green.svg Solid blue.svg Solid purple.svg
Solid white.svg Solid grey.svg Solid black.svg Solid brown.svg Gold-pixel.PNG Solid silver.png Chess d45.svg
Spectrum4websiteEval.png
  வண்ணங்கள்  

சிவப்பு , நீலம், பச்சை ஆகியவை அடிப்படை வண்ணங்கள் ஆகும்.

இந்த வண்ணங்களில் இருந்து நாம் மற்ற வண்ணங்களை உருவாக்கலாம்.

நீங்கள் வானவில் பார்த்தது உண்டா?

அதில் ஏழு வண்ணங்கள் இருக்கின்றன.

  1. ஊதா
  2. கருநீலம்
  3. நீலம்
  4. பச்சை
  5. மஞ்சள்
  6. செம்மஞ்சள் (ஆரஞ்சு)
  7. சிவப்பு

வெள்ளை என்பது நிறமல்ல

கீழுள்ள வண்ணங்களின் பெயர்களை கேட்டுத் தெரிந்துகொள்


300pxleft

இந்த வண்ணங்களில் உன்னிடம் எந்தெந்த பொருள்கள் உள்ளன?


இவை தவிர நீ அறியும் பிற வண்ணங்கள் எவை?

"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=வண்ணங்கள்&oldid=16535" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது