வார்ப்புரு பேச்சு:முதற் பக்கம் - நூல்கள் 2

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

இவ்வார்ப்புருவில், அனைத்து தலைப்புகளும் அதனுடைய பகுப்புப் பக்கங்களுக்கு இணைப்பிடப்பட்டிருந்தது. அதனை முறைப்படி பாடப் பக்கங்களுக்கு மாற்றியுள்ளேன். அதே போல் அகரவரிசையில் என்ற இணைப்பை அனைத்து பாடங்கள் என்ற இணைப்பாக மாற்றியுள்ளேன். அகரவரிசை பட்டியலை பார்க்க அனைத்து பாடங்கள் பகுப்பிலேயே மேற்பட்டியில் காணலாம். நன்றி.--இராஜ்குமார் (பேச்சு) 12:40, 5 ஜூலை 2012 (UTC)

முதற்பக்க தாய் பகுப்புகள்[தொகு]

Universal_Decimal_Classification[தொகு]

  0 Science and Knowledge. Organization. Computer Science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications
  1 Philosophy. Psychology
  2 Religion. Theology
  3 Social Sciences
  4 vacant
  5 Mathematics. Natural Sciences
  6 Applied Sciences. Medicine, Technology
  7 The Arts. Recreation. Entertainment. Sport
  8 Language, Linguistics, Literature
  9 Geography, Biography, History

Dewey Decimal Classification[தொகு]

  000 – Computer science, information and general works
  100 – Philosophy and psychology
  200 – Religion
  300 – Social sciences
  400 – Language
  500 – Science (including mathematics)
  600 – Technology and applied science
  700 – Arts and recreation
  800 – Literature
  900 – History and geography

= Nippon Decimal Classification[தொகு]


  000 General
  100 Philosophy
  200 History
  300 Social sciences
  400 Natural sciences
  500 Technology and engineering
  600 Industry and commerce
  700 Arts
  800 Language
  900 Literature