விக்கிநூல்கள்:வார்ப்புருத் தகவல்கள்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

வார்ப்புருக்கள் பக்க மற்றும் புத்தக வடிவமைப்பின் போது மிகச்சிக்கலான வடிவங்களை எளிதாக பயனர்களுக்கு பயன்படுத்தும் விதத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு அமைப்பகும். நீங்கள் அனைத்து வர்ப்புருக்களையும் என்ற பகுப்பினில் பெறலாம்.


உள்ளடக்கம்

நூல் தகவல்கள்

நோக்கம், நிலை, முதலியன

பொது

பொது வடிவமைப்பு

மூலங்கள்

நூல்களின் மூலங்கள் மற்றும் ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்ட வேண்டும். விக்கிபீடியா மேற்கோள் ஆதாரங்கள் மற்றும் அவர்கள் குறிப்பிடும் பதிப்புரிமை தொடர்பான வார்ப்புருக்கள் பல இது கொண்டிருக்கிறது.

இணைப்புகள்

மற்ற நூல்கள் மற்றும் நம் சகோதர திட்டங்களுக்கு இணைப்பை ஏற்படுத்தும் வார்ப்புருக்கள், ஒரு சிறிய எண்ணிக்கையிலான வார்ப்புக்கள் கிடைக்க உள்ளது.

செலுத்துதல்கள்

இங்கு நீங்கள் ஒரு நூல் தொகுதி, மற்றும் தொகுதிகள் பற்றிய பிரிவுகள் இரு, பொதுவான வழிசெலுத்தல் வார்ப்புருக்கள் இருப்பீர்கள்.

கோப்புகள்

இப்பக்கத்தை விக்கிபீடியா இணங்க அந்த உரிமம் வார்ப்புருக்கள் பட்டியல்கள் ஊடக கொள்கை மற்றும் பக்கங்களில் ஊடக உட்பொதித்தலுக்காக வார்ப்புருக்கள்.

ஊடகங்கள்

ஊடக கோப்புகளை பட்டியல் இணைப்புகள்

பராமரிப்பு

பராமரிப்பு

நூலகளின் பராமரிப்பு தொடர்பான (தரம், அறிவிப்புகள், பிரித்தெடுத்தல், ஹிப்ரு) பயனுள்ள வார்ப்புருக்கள்

அனுமதி தொடர்பான அறிவிப்பு

பதிப்புரிமை மற்றும் சிக்கல்களுக்கு அறிக்கைகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள்.

நீக்கல்

நீக்கம் செய்ய அறிவிப்புகள், மற்றும் விவாதங்களும் தீர்மானங்களும்.

Stubs

கட்டையான வரிசையாக்க.

விக்கிபீடியா சமூக

பயனர் செய்திகள்

வார்ப்புருக்கள் மற்றும் பிற செய்திகளை வரவேற்கிறோம்.

பயனர் அறிவிப்புகள்

நடத்தை மற்றும் உள்ளடக்கம் எச்சரிக்கைகள்.

பயனர் பக்கங்கள்

பயனர் பக்கம் உள்ளடக்கங்களை. பதிப்புரிமை அறிக்கைகள், பயனர்பெட்டிகள் மற்றும்.

கலந்துரையாடல்

பேச்சு பக்கங்களை பயன்படுத்த, படித்தல் அறையில், போன்ற

சிறப்பான நுல்கள்

பரிந்துரை, பெயரிடல், நீக்கம்.

கொள்கைகள் மற்றும் வழிமுறைகள்

கொள்கைகள் மற்றும் வழிமுறைகளை தொடர்பான டெம்ப்ளேட்கள்