வேதிப் பொறியியல் செயல்முறைகள் - ஓர் அறிமுகம்/அறிமுகம்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

இந்த நூல் பொதுவாக வேதிப் பொறியாளர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்பது பற்றியும், தளர்வடையா வேதியியல் செயல்முறைகளில் ஏற்படும் சிக்கல்களை எப்படி சரிசெய்வார்கள் என்பது பற்றியும் அறிந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.