குழப்பும் அறிவியல் சொற்கள்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

முக்கியமான அறிவியல் சொற்கள் சிலவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டை மாணாக்கர் அறியும் பொருட்டுத் துறை வாரியாகச் சொற்களும் அவற்றின் பொருளும் தரப்பட்டுள்ளன.

பொருளடக்கம்[தொகு]