பாடம்:கணினி மென்பொருள்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

< கணினியியல்

கணினி மென்பொருள்
கணினி மென்பொருள் கணினி மென்பொருள்: மற்றும் மென்பொருள் உருவாக்கம் அவற்றின் செயல் முறைகள் பற்றி இங்கு விவாதிக்கப்படுகின்றன. மென்பொருள் சோதனை இடல் மென்பொருள் தர மேலாண்மை பற்றி இந்த நூல்கள் விவாதிக்கின்றன.