உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

ஆய்வேடுகள்/முனைவர் பட்ட ஆய்வேடுகள்

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

தமிழ் இலக்கியம்[தொகு]

1. தமிழ்க்கவிதை நாடகங்களில் கதைக்கருக்களும், கதைப்பின்னல்களும்

2. இராஜம்கிருஷ்ணன் புதினங்களில் மனித உரிமைச் சிந்தனைகள்

3. தொட்டிய நாயக்கர் குலதெய்வ வழிபாடு

4. கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஊர்ப்பெயர்கள்

5. சேலம் மாவட்டத் தொழிற்சொற்கள்

6. நேமிநாதம்: இலக்கண உருவாக்கம்

7. நாமக்கல் மாவட்டத் தொழிற்சொற்கள்

8. தமிழ் இலக்கியங்கள் காட்டும் குடி, குடிமக்கள் கோட்பாடு

[[ ]] [[ ]] [[ ]]
பார்க்க
ஆய்வுத்துணை நூல்கள்
ஆய்வாளர் ஆய்வுத்தலைப்பு