ஆய்வுக்கோவை 5. சிற்றிலக்கியம்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

ஆய்வுக்கோவை கட்டுரைகள் 5. சிற்றிலக்கியம்[தொகு]

1967 முதல் 1986 முடிய[தொகு]

இப் பொருட்களஞ்சியத்தில் முறையே ஆய்வுக்கட்டுரையின் பெயர், அக்கட்டுரை எழுதிய ஆசிரியர்பெயர், ஆய்வுக்கோவை எண், அதன் தொகுதி எண், அக்கட்டுரை அமைந்துள்ள பக்கம், ஆண்டு எனும் வரிசை முறையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

கட்டுரைகள் 01-10[தொகு]

கட்டுரைத் தலைப்பு: 1. அமலகுரு சதகம் - ஓர் அறிமுகம்
கட்டுரை ஆசிரியர்: ஏசுதாசன், ப.ச.
ஆய்வுக்கோவை: 15:1, பக். 132-137, 1983.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 2. அம்மானை
கட்டுரை ஆசிரியர்: இராமானுசம், நா.
ஆய்வுக்கோவை: 18:1, பக். 106-110, 1986.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 3. அரையர் சேவையில் பள்ளுப்பாட்டு
கட்டுரை ஆசிரியர்: வேங்கடரமணன், எஸ்.
ஆய்வுக்கோவை: 13:1, பக். 389-394, 1981.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 4. ஆர்த்தி பிரபந்தம்
கட்டுரை ஆசிரியர்: அரங்கநாதன், டி.
ஆய்வுக்கோவை: 14:1, பக். 11-18, 1982.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 5. இலக்கிய அம்மானை
கட்டுரை ஆசிரியர்: சணமுகம் பிள்ளை, மு.
ஆய்வுக்கோவை: 11:1, பக். 233-240, 1979.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 6. ஏர் எழுபது - ஒரு திறனாய்வு
கட்டுரை ஆசிரியர்: கந்தசாமி, வி.எஸ்.
ஆய்வுக்கோவை: 6: ,பக்.106-111, 1974.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 7. கலம்பக இலக்கியத்தில் அகப்பொருள்
கட்டுரை ஆசிரியர்: மணிவேல், மு.
ஆய்வுக்கோவை: 16:1, பக். 411-416, 1984.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 8. கலம்பகப் பாடல்களில் புராணம் பெறும் பங்கு
கட்டுரை ஆசிரியர்: இந்திரா மனுவேல்
ஆய்வுக்கோவை: 9:1, பக். 65-69, 1977.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 9. கடைத்திறப்பும், துயிலெழுப்பும்
கட்டுரை ஆசிரியர்: தாமோதரன், கு.
ஆய்வுக்கோவை: 8:1, பக். 274-279, 1976.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 10. கலிங்கத்துப்பரணி காட்டும் போர்நெறிகள்
கட்டுரை ஆசிரியர்: முத்தையா, சொ.
ஆய்வுக்கோவை: 14:1, பக். 522-527, 1982.

கட்டுரைகள் 11-20[தொகு]

கட்டுரைத் தலைப்பு: 11. கலிங்கத்துப்பரணி தேவையா?
கட்டுரை ஆசிரியர்: இறையரசன், பா.
ஆய்வுக்கோவை: 13:1, பக். 68-74,1981.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 12.கற்பனைக்கோர் ஜெயங்கொண்டார்
கட்டுரை ஆசிரியர்: சுப்பிரமணியம், சி.
ஆய்வுக்கோவை: 5: , பக். 211-215, 1973.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 13. கிறித்துவ அம்மானைகளைப் பதிப்பித்தோர்
கட்டுரை ஆசிரியர்: அந்தோணி, இராசு.
ஆய்வுக்கோவை: 18:3, பக். 1-6, 1986.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 14. கிறித்துவ சதகங்கள்
கட்டுரை ஆசிரியர்: முகமது சபீர், உ.
ஆய்வுக்கோவை: 18:1, பக். 548-553, 1986.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 15. கீழ்க்குல அடியாற்குச் சோதனைகள்
கட்டுரை ஆசிரியர்: மீனாட்சி சுந்தரம், உ.
ஆய்வுக்கோவை: 6: , பக். 502-507, 1974.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 16. குதிரையடி
கட்டுரை ஆசிரியர்: சொக்கலிங்கம், தே.
ஆய்வுக்கோவை: 14:3, பக். 269-272, 1982.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 17. குயில் இராமாயணம் - ஓர் ஆய்வு
கட்டுரை ஆசிரியர்: தட்சணாமூர்த்தி, பி.
ஆய்வுக்கோவை: 14:1, பக். 312-316, 1982.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 18. குலசை உலா - ஓர் ஆய்வு
கட்டுரை ஆசிரியர்: பாஸ்கர பால் பாண்டியன், எ.
ஆய்வுக்கோவை: 14:1, பக். 425-430, 1982.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 19. குளத்தூர்க் கோவை - ஓர் ஆய்வு
கட்டுரை ஆசிரியர்: சுப்பராயலு, ஜீ.
ஆய்வுக்கோவை: 15:2, பக். 347-352, 1983.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 20. குறவஞ்சி
கட்டுரை ஆசிரியர்: பொன்னு ஆ. சத்தியசாட்சி
ஆய்வுக்கோவை: 9:1, பக். 191-198, 1977.

கட்டுரைகள் 21-30[தொகு]

கட்டுரைத் தலைப்பு: 21. குறவஞ்சியின் போக்கு
கட்டுரை ஆசிரியர்: ஆதிமூலம், இரா.
ஆய்வுக்கோவை: 12:3, பக். 33-38, 1980.
கட்டுரைத் தலைப்பு:22. குற்றாலக் குறவஞ்சி ஓர் அமைப்பியல் ஆய்வு
கட்டுரை ஆசிரியர்:அறிவுநம்பி, எ.
ஆய்வுக்கோவை: 14:1, பக். 41-45, 1982.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 23.கொலைச் சிந்துகளின் அமைப்பும் பாடுபொருளும்
கட்டுரை ஆசிரியர்: வைத்தியநாதன், இரா.
ஆய்வுக்கோவை: 10:2, பக். 706-710, 1983.? 1978.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 24. கோவலன் சரித்திரத் திருப்பகழ் காவடிச்சிந்து - ஓர் ஆய்வு
கட்டுரை ஆசிரியர்: மாணிக்கம், மு.
ஆய்வுக்கோவை: 15:2, பக்.595-600, 1983.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 25. சங்கரமூர்த்தி கோவை உவமைகள் உணர்த்தும் செய்தி
கட்டுரை ஆசிரியர்:நாகம்மை, சு.
ஆய்வுக்கோவை: 13:1, பக். 366-371, 1981.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 26.சதக இலக்கியம்
கட்டுரை ஆசிரியர்: கதிர்வேல், சி.
ஆய்வுக்கோவை: 9:1, பக். 131-136, 1977.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 27. சரபேந்திர பூபாலக் குறவஞ்சியில் உவமைகள்
கட்டுரை ஆசிரியர்: அறிவுடைநம்பி, ம.சா.
ஆய்வுக்கோவை: 15:1, பக். 19-24, 1983.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 28. சிற்றிலக்கியங்களில் அகப்பொருள் கலப்பும் வளர்ச்சியும்
கட்டுரை ஆசிரியர்: மணிவேல், மு.
ஆய்வுக்கோவை: 14:1, பக். 482-487, 1982.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 29. சிற்றிலக்கியமும் ஆடையும்
கட்டுரை ஆசிரியர்: பகவதி, கே.
ஆய்வுக்கோவை: 9:1, பக். 443-447, 1979.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 30. சீதக்காதி திருமணவாழ்த்து
கட்டுரை ஆசிரியர்: கமால், எஸ். எம்.
ஆய்வுக்கோவை: 17:1, பக். 136-141, 1985.

கட்டுரைகள் 31-40[தொகு]

கட்டுரைத் தலைப்பு: 31. ‘செண்மகராமன் பள்ளு’ இலக்கியத்தின் அமைப்பு
கட்டுரை ஆசிரியர்: வெங்கடரமணி, சு.
ஆய்வுக்கோவை: 10:1, பக். 618-622, 1978.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 32. செயங்கொண்டார் படைத்த பேயுலகம்
கட்டுரை ஆசிரியர்: சாந்தா ஆப்தே, ந.
ஆய்வுக்கோவை: 10:1, பக். 250-255, 1978.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 33. க்ஷேத்திரத் திருவெண்பா - ஓர் ஆய்வு
கட்டுரை ஆசிரியர்: பிரேமா, மா.
ஆய்வுக்கோவை: 15:2, பக். 558-563, 1983.
கட்டுரைத் தலைப்பு: 34. தஞ்சைவாணன் கோவை
கட்டுரை ஆசிரியர்: ஊரப்பன், பெ.கு.
ஆய்வுக்கோவை: 12:1, பக். 132-134, 1980.
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:

====கட்டுரைகள்

கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:

====கட்டுரைகள்

கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:

====கட்டுரைகள்

கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
பார்க்க[தொகு]
ஆய்வுக்கோவை கட்டுரைகள் 2.நீதிஇலக்கியம்
ஆய்வுக்கோவை 3. காப்பியமும் புராணமும்
ஆய்வுக்கோவை 4. பக்தி இலக்கியம்
ஆய்வுக்கோவை 1. சங்க இலக்கியம்
[[]] [[]] [[]]
ஆய்வுக்கோவை- கட்டுரைத் தலைப்புகள்
ஆய்வேடுகள் [[]] [[]]

====கட்டுரைகள்

கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:

====கட்டுரைகள்

கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:

====கட்டுரைகள்

கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை:
கட்டுரைத் தலைப்பு:
கட்டுரை ஆசிரியர்:
ஆய்வுக்கோவை: