மிகக் குறைந்த திருத்தங்களைக் கொண்டப் பக்கங்கள்

Jump to navigation Jump to search

பின்வரும் தரவுகள் இடைமாற்றைக் கொண்டுள்ளன, தரவுகள் கடைசியாக 12:34, 1 திசம்பர் 2022 இல் புதுபிக்கப்பட்டுள்ளன.அதிகபட்சமாக 5,000 முடிவுகள் இடைமாற்றில் இருக்கலாம்.

 1. 1 இலிருந்து #50 வரை உள்ள 50 முடிவுகள் கீழே காட்டப்படுகின்றன.

(முன் 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

 1. எப்படிச் செய்வது/இணையத்தில் கல்வி பெறுவது எப்படி?‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 2. நிரலாக்கம் அறிமுகம்/கோப்பு‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 3. எழுத்துக்கள்/ஞெ‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 4. எழுத்துக்கள்/ண‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 5. எழுத்துக்கள்/ல்‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 6. பறவைகள்/காடை‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 7. எழுத்துக்கள்/தே‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 8. எக்சு.எம்.எல் இசுகீமா/அறிமுகம்‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 9. எம்பர்‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 10. எண்கள் 1 முதல் 20 வரை/20‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 11. பாடம்:மெய்எண்களின் தொடர்வரிசைகளும் தொடர்களும்‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 12. வாழ்க்கை வரலாறுகள்/வி.கே.ராமசாமி‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 13. எண்ணிமப் பாதுகாப்பும் அணுக்கப்படுத்தலும்/எண்ணிமப் பாதுகாப்பின் தேவை‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 14. பாடம்:ஐரோப்ப மொழிகள்‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 15. அறிவுசார் சொத்துரிமைச் சட்டம்‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 16. எண்கள் 1 முதல் 20 வரை/3‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 17. கூடா நட்பு‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 18. எழுத்துக்கள்/ம‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 19. அச்சப் பத்து/உரை 25-28‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 20. புணர்ச்சி மகிழ்தல்‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 21. எழுத்துக்கள்/ங‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 22. மலர்கள்/அரும்பு‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 23. பொருள் நோக்கு நிரலாக்கம்/உறைபொதியாக்கம்‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 24. கலைக்களஞ்சியம்‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 25. எழுத்துக்கள்/ஙோ‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 26. சுற்றம் தழால்‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 27. திருப்பொற் சுண்ணம்/உரை 1-8‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 28. எழுத்துக்கள்/னி‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 29. குடி செயல்வகை‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 30. பாடம்:எப்படிச் செய்வது‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 31. பாடம்:பிற பாடநூல்கள்‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 32. செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/மருதானி‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 33. குடிமை‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 34. 4-வது திருமொழி - வெண்ணையளைந்த‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 35. திருக்கோத்தும்பி/உரை 41-44‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 36. எழுத்துக்கள்/ளோ‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 37. குழந்தைப் பாடல்கள்/பறவைக் கப்பல்‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 38. எக்சு.எம்.எல் தொழில்நுட்பங்கள்/எக்சு.எம்.எல்‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 39. திருக்கோத்தும்பி/உரை 37-40‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 40. விலங்குகள்/வீட்டு விலங்குகள்/பன்றி‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 41. நிரலாக்கம் அறிமுகம்/சுழல்‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 42. எழுத்துக்கள்/சா‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 43. எண்ணிமப் பாதுகாப்பும் அணுக்கப்படுத்தலும்/எண்ணிமப்படுத்தல்‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 44. செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/மகிழம்‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 45. எழுத்துக்கள்/ஞே‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 46. எக்சு.எம்.எல்/அறிமுகம்‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 47. ஜாவா/பண்புகள்‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 48. கடன்‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 49. எழுத்துக்கள்/ணி‏‎ (ஒரு திருத்தம்)
 50. பிடித்த பத்து/உரை 29-32‏‎ (ஒரு திருத்தம்)

(முன் 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

"https://ta.wikibooks.org/wiki/சிறப்பு:FewestRevisions" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது