பொருள் நோக்கு நிரலாக்கம்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

பொருள் நோக்கு நிரலாக்கம் என்பது இன்று நடைமுறையில் உள்ள ஒரு முக்கிய நிரலாக்க கருத்தியல் ஆகும். இந்த நூல் பொருள் நோக்கு நிரலாக்கத்தின் அடிப்படைக் கருத்துருக்களை தொகுத்துத் தருகிறது.

பொருளடக்கம்[தொகு]

  • அனுமதிக் கட்டுப்பாட்டு திரிபாக்கிகள் (Access Control Modifiers)
  • அனுமதி தொடர்பில்லாத திரிபாக்கிகள்
  • புதிய வகுப்புக்களை பிற வகுப்புக்களில் இருந்து உருவாக்கல்
  • Serializing

தொடர்புடைய பிற நூல்கள்[தொகு]