மிகப்பழைய கட்டுரைகள்

Jump to navigation Jump to search

பின்வரும் தரவுகள் இடைமாற்றைக் கொண்டுள்ளன, தரவுகள் கடைசியாக 12:34, 1 திசம்பர் 2022 இல் புதுபிக்கப்பட்டுள்ளன.அதிகபட்சமாக 5,000 முடிவுகள் இடைமாற்றில் இருக்கலாம்.

 1. 1 இலிருந்து #50 வரை உள்ள 50 முடிவுகள் கீழே காட்டப்படுகின்றன.

(முன் 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

 1. திருவாசகம்/சிவபுராணம் உரை 1-5‏‎ (14:16, 11 சூலை 2005)
 2. திருவாசகம்/சிவபுராணம் உரை 6-10‏‎ (14:22, 11 சூலை 2005)
 3. திருவாசகம்/சிவபுராணம் உரை 11-15‏‎ (14:24, 11 சூலை 2005)
 4. திருவாசகம்/சிவபுராணம் உரை 11-16‏‎ (14:35, 11 சூலை 2005)
 5. திருவாசகம்/சிவபுராணம் உரை 23-25‏‎ (14:38, 11 சூலை 2005)
 6. திருவாசகம்/சிவபுராணம் உரை 26-32‏‎ (14:39, 11 சூலை 2005)
 7. திருவாசகம்/சிவபுராணம் உரை 33-35‏‎ (14:40, 11 சூலை 2005)
 8. திருவாசகம்/சிவபுராணம் உரை 36-40‏‎ (14:41, 11 சூலை 2005)
 9. திருவாசகம்/சிவபுராணம் உரை 41-48‏‎ (14:42, 11 சூலை 2005)
 10. திருவாசகம்/சிவபுராணம் உரை 49-61‏‎ (14:46, 11 சூலை 2005)
 11. திருவாசகம்/சிவபுராணம் உரை 61-83‏‎ (14:48, 11 சூலை 2005)
 12. திருவாசகம்/சிவபுராணம் உரை 84-95‏‎ (14:49, 11 சூலை 2005)
 13. திருப்பொற் சுண்ணம்‏‎ (15:15, 11 சூலை 2005)
 14. திருப்பொற் சுண்ணம்/உரை 1-8‏‎ (15:16, 11 சூலை 2005)
 15. திருப்பொற் சுண்ணம்/உரை 9-16‏‎ (15:17, 11 சூலை 2005)
 16. திருப்பொற் சுண்ணம்/உரை 17-24‏‎ (15:19, 11 சூலை 2005)
 17. திருப்பொற் சுண்ணம்/உரை 25-32‏‎ (15:21, 11 சூலை 2005)
 18. திருப்பொற் சுண்ணம்/உரை 33-40‏‎ (15:23, 11 சூலை 2005)
 19. திருப்பொற் சுண்ணம்/உரை 41-48‏‎ (15:24, 11 சூலை 2005)
 20. திருப்பொற் சுண்ணம்/உரை 49-56‏‎ (15:25, 11 சூலை 2005)
 21. திருப்பொற் சுண்ணம்/உரை 57-64‏‎ (15:26, 11 சூலை 2005)
 22. திருப்பொற் சுண்ணம்/உரை 65-72‏‎ (15:27, 11 சூலை 2005)
 23. திருப்பொற் சுண்ணம்/உரை 73-80‏‎ (15:28, 11 சூலை 2005)
 24. திருப்பொற் சுண்ணம்/உரை 81-88‏‎ (15:31, 11 சூலை 2005)
 25. திருப்பொற் சுண்ணம்/உரை 89-96‏‎ (15:32, 11 சூலை 2005)
 26. திருப்பொற் சுண்ணம்/உரை 97-104‏‎ (15:33, 11 சூலை 2005)
 27. திருப்பொற் சுண்ணம்/உரை 105-112‏‎ (15:34, 11 சூலை 2005)
 28. திருப்பொற் சுண்ணம்/உரை 113-120‏‎ (15:36, 11 சூலை 2005)
 29. திருப்பொற் சுண்ணம்/உரை 121-128‏‎ (15:37, 11 சூலை 2005)
 30. திருப்பொற் சுண்ணம்/உரை 129-136‏‎ (15:39, 11 சூலை 2005)
 31. திருப்பொற் சுண்ணம்/உரை 137-144‏‎ (15:40, 11 சூலை 2005)
 32. திருப்பொற் சுண்ணம்/உரை 145-152‏‎ (15:41, 11 சூலை 2005)
 33. திருப்பொற் சுண்ணம்/உரை 153-160‏‎ (15:42, 11 சூலை 2005)
 34. திருக்கோத்தும்பி‏‎ (16:17, 11 சூலை 2005)
 35. அச்சப் பத்து‏‎ (16:19, 11 சூலை 2005)
 36. யாத்திரைப் பத்து‏‎ (16:27, 11 சூலை 2005)
 37. பிடித்த பத்து‏‎ (16:34, 11 சூலை 2005)
 38. திருக்கோத்தும்பி/உரை 1-4‏‎ (16:41, 11 சூலை 2005)
 39. திருக்கோத்தும்பி/உரை 5-8‏‎ (16:41, 11 சூலை 2005)
 40. திருக்கோத்தும்பி/உரை 9-12‏‎ (16:47, 11 சூலை 2005)
 41. திருக்கோத்தும்பி/உரை 13-16‏‎ (16:48, 11 சூலை 2005)
 42. திருக்கோத்தும்பி/உரை 17-20‏‎ (16:49, 11 சூலை 2005)
 43. திருக்கோத்தும்பி/உரை 21-24‏‎ (16:49, 11 சூலை 2005)
 44. திருக்கோத்தும்பி/உரை 25-28‏‎ (16:50, 11 சூலை 2005)
 45. திருக்கோத்தும்பி/உரை 29-32‏‎ (16:51, 11 சூலை 2005)
 46. திருக்கோத்தும்பி/உரை 33-36‏‎ (16:52, 11 சூலை 2005)
 47. திருக்கோத்தும்பி/உரை 37-40‏‎ (16:53, 11 சூலை 2005)
 48. திருக்கோத்தும்பி/உரை 41-44‏‎ (16:54, 11 சூலை 2005)
 49. திருக்கோத்தும்பி/உரை 45-48‏‎ (16:55, 11 சூலை 2005)
 50. திருக்கோத்தும்பி/உரை 49-52‏‎ (16:56, 11 சூலை 2005)

(முன் 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

"https://ta.wikibooks.org/wiki/சிறப்பு:AncientPages" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது